Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_6: Det er samsvar mellom jobben / stillingen du har og ambisjonene dine? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 60
 2,0%
2 Sjelden 267
 8,8%
3 Noen ganger 776
 25,5%
4 Ofte 1397
 45,9%
5 Alltid 372
 12,2%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 159
 5,2%
7 NA 11
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.