Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_7: Det er vanskelig å oppfylle kravene som du stilles overfor på jobben? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 366
 12,0%
2 Sjelden 1543
 50,7%
3 Noen ganger 855
 28,1%
4 Ofte 190
 6,2%
5 Alltid 28
 0,9%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 53
 1,7%
7 NA 7
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.