Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_10: Du får tilstrekkelig opplæring til å gjøre en god jobb? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 79
 2,6%
2 Sjelden 409
 13,4%
3 Noen ganger 970
 31,9%
4 Ofte 1018
 33,5%
5 Alltid 344
 11,3%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 211
 6,9%
7 NA 11
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.