Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_12: Du går glipp av opplærings- og kompetanseutviklingstilbud på grunn av arbeidspress i jobben? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 502
 16,5%
2 Sjelden 1016
 33,4%
3 Noen ganger 779
 25,6%
4 Ofte 311
 10,2%
5 Alltid 54
 1,8%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 372
 12,2%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.