Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_3: Du har kompetanse og ferdigheter som du ikke får brukt? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 44
 1,4%
2 Sjelden 763
 25,1%
3 Noen ganger 1338
 44,0%
4 Ofte 666
 21,9%
5 Alltid 140
 4,6%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 81
 2,7%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.