Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_5: Du ikke har nok kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene dine? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 540
 17,8%
2 Sjelden 1548
 50,9%
3 Noen ganger 661
 21,7%
4 Ofte 172
 5,7%
5 Alltid 65
 2,1%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 49
 1,6%
7 NA 7
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.