Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_6: Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 19
 0,6%
2 Sjelden 142
 4,7%
3 Noen ganger 742
 24,4%
4 Ofte 1621
 53,3%
5 Alltid 489
 16,1%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 19
 0,6%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.