Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_5: Er dine spesialkunnskaper og ferdigheter nyttige i arbeidet?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 22
 0,7%
2 Sjelden 112
 3,7%
3 Noen ganger 519
 17,1%
4 Ofte 1541
 50,7%
5 Alltid 764
 25,1%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 79
 2,6%
7 NA 5
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.