Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_4: Er du fornøyd med din evne til å ha et godt forhold til dine arbeidskolleger?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 5
 0,2%
2 Sjelden 32
 1,1%
3 Noen ganger 270
 8,9%
4 Ofte 1715
 56,4%
5 Alltid 976
 32,1%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 31
 1,0%
7 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.