Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_3: Er du fornøyd med din evne til å løse problemer som dukker opp i arbeidet?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 4
 0,1%
2 Sjelden 18
 0,6%
3 Noen ganger 338
 11,1%
4 Ofte 2079
 68,3%
5 Alltid 577
 19,0%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 16
 0,5%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.