Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_2: Er du fornøyd med mengden arbeid som du får gjort?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 8
 0,3%
2 Sjelden 87
 2,9%
3 Noen ganger 624
 20,5%
4 Ofte 1879
 61,8%
5 Alltid 388
 12,8%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 26
 0,9%
7 NA 30
 1,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.