Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q29_1: Innsatsen du gjør på jobben blir verdsatt? Hvor ofte opplever du at:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 31
 1,0%
2 Sjelden 239
 7,9%
3 Noen ganger 1021
 33,6%
4 Ofte 1375
 45,2%
5 Alltid 343
 11,3%
6 Vet ikke/ikke aktuelt 21
 0,7%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.