Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q30_7: Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt?  Hvor ofte:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 23
 0,8%
2 Sjelden 132
 4,3%
3 Noen ganger 510
 16,8%
4 Ofte 1396
 45,9%
5 Alltid 961
 31,6%
6 Vet ikke/Ikke aktuelt 11
 0,4%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.