Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q152_5: Endringene kommer til å få liten virkning Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 234
 7,7%
2 Uenig 748
 24,6%
3 Verken enig eller uenig 1583
 52,0%
4 Enig 416
 13,7%
5 Helt enig 50
 1,6%
6 NA 11
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.