Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q152_3: Økt adgang til midlertidige ansettelser fører til A-lag og B-lag i norsk arbeidsliv Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Verdier Kategorier N
1 Helt uenig 116
 3,8%
2 Uenig 431
 14,2%
3 Verken enig eller uenig 965
 31,7%
4 Enig 1055
 34,7%
5 Helt enig 466
 15,3%
6 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.