Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_13: Arbeider du under risikofylte forhold? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 1538
 50,6%
2 Sjelden 832
 27,4%
3 Noen ganger 425
 14,0%
4 Ofte 159
 5,2%
5 Alltid 50
 1,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 28
 0,9%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.