Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_4: At det er vanskelig å kombinere den jobben du har nå med de fritidsaktivitetene du ønsker å drive med Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 669
 22,0%
2 Sjelden 1218
 40,0%
3 Noen ganger 717
 23,6%
4 Ofte 287
 9,4%
5 Alltid 79
 2,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 48
 1,6%
7 NA 24
 0,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.