Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_6: At det er vanskelig å kombinere jobb med omsorgsansvar for eldre familiemedlemmer Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 790
 26,0%
2 Sjelden 743
 24,4%
3 Noen ganger 353
 11,6%
4 Ofte 160
 5,3%
5 Alltid 49
 1,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 935
 30,7%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.