Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_7: At du møter liten forståelse hos arbeidsgiver når familie og omsorgsoppgaver krever sitt Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 1075
 35,3%
2 Sjelden 1044
 34,3%
3 Noen ganger 302
 9,9%
4 Ofte 128
 4,2%
5 Alltid 48
 1,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 431
 14,2%
7 NA 14
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.