Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_2: At familielivets krav går utover jobben Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 768
 25,2%
2 Sjelden 1326
 43,6%
3 Noen ganger 591
 19,4%
4 Ofte 120
 3,9%
5 Alltid 20
 0,7%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 157
 5,2%
7 NA 60
 2,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.