Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q34_1: At kravene på jobben går utover familielivet Hvor ofte opplever du

Verdier Kategorier N
1 Aldri 453
 14,9%
2 Sjelden 1168
 38,4%
3 Noen ganger 942
 31,0%
4 Ofte 307
 10,1%
5 Alltid 44
 1,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 118
 3,9%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.