Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_7: Dersom du er borte fra jobben i 2-3 dager, må du selv ta igjen de arbeidsoppgavene du ikke har fått utført? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 383
 12,6%
2 Sjelden 335
 11,0%
3 Noen ganger 515
 16,9%
4 Ofte 649
 21,3%
5 Alltid 1022
 33,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 130
 4,3%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.