Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_1: Er arbeidsbelastningen ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 56
 1,8%
2 Sjelden 360
 11,8%
3 Noen ganger 1474
 48,5%
4 Ofte 874
 28,7%
5 Alltid 239
 7,9%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 30
 1,0%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.