Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_2: Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 13
 0,4%
2 Sjelden 159
 5,2%
3 Noen ganger 1271
 41,8%
4 Ofte 1139
 37,4%
5 Alltid 432
 14,2%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 11
 0,4%
7 NA 17
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.