Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_10: Er du utslitt når du kommer hjem fra jobben? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 97
 3,2%
2 Sjelden 699
 23,0%
3 Noen ganger 1421
 46,7%
4 Ofte 645
 21,2%
5 Alltid 160
 5,3%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 14
 0,5%
7 NA 6
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.