Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_5: Følger arbeidsgiver reglene for overtidsbetaling? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 186
 6,1%
2 Sjelden 174
 5,7%
3 Noen ganger 197
 6,5%
4 Ofte 370
 12,2%
5 Alltid 1496
 49,2%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 612
 20,1%
7 NA 7
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.