Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_3: Har du for mye å gjøre? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 30
 1,0%
2 Sjelden 517
 17,0%
3 Noen ganger 1472
 48,4%
4 Ofte 732
 24,1%
5 Alltid 270
 8,9%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 13
 0,4%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.