Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_12: Kjennes arbeidet stressende? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 87
 2,9%
2 Sjelden 630
 20,7%
3 Noen ganger 1495
 49,1%
4 Ofte 672
 22,1%
5 Alltid 142
 4,7%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 10
 0,3%
7 NA 6
 0,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.