Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_4: Må du arbeide overtid? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 181
 6,0%
2 Sjelden 883
 29,0%
3 Noen ganger 1244
 40,9%
4 Ofte 538
 17,7%
5 Alltid 124
 4,1%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 64
 2,1%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.