Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_9: Må du stille på jobb på kort varsel? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 859
 28,2%
2 Sjelden 1189
 39,1%
3 Noen ganger 589
 19,4%
4 Ofte 148
 4,9%
5 Alltid 45
 1,5%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 203
 6,7%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.