Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_6: Medfører arbeidsgivers krav om når du skal jobbe problemer for deg? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 881
 29,0%
2 Sjelden 1393
 45,8%
3 Noen ganger 509
 16,7%
4 Ofte 101
 3,3%
5 Alltid 24
 0,8%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 124
 4,1%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.