Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q24_8: Skaper det problemer for dine kolleger når du er borte fra jobb? Hvor ofte ...

Verdier Kategorier N
1 Aldri 131
 4,3%
2 Sjelden 741
 24,4%
3 Noen ganger 1233
 40,5%
4 Ofte 540
 17,8%
5 Alltid 260
 8,5%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 129
 4,2%
7 NA 8
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.