Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q64: Hvilket av følgende utsagn passer best for din vurdering av regjeringens innsats for å fremme et godt arbeidsliv?

Verdier Kategorier N
1 De har gjort en dårlig jobb 1043
 34,3%
2 Det er lite regjeringen kan eller bør gjøre i forhold til de 359
 11,8%
3 De har gjort det som har vært mulig 532
 17,5%
4 De har gjort en god jobb 243
 8,0%
5 Vet ikke 850
 27,9%
6 NA 15
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.