Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q1514_2: Større utrygghet i arbeidslivet Har regjeringen bidratt til:

Verdier Kategorier N
1 Ja 1450
 47,7%
2 Nei 793
 26,1%
3 Vet ikke 725
 23,8%
4 NA 74
 2,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.