Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q1514_6: Å  styrke omstillingsevnen i virksomhetene Har regjeringen bidratt til:

Verdier Kategorier N
1 Ja 701
 23,0%
2 Nei 938
 30,8%
3 Vet ikke 1372
 45,1%
4 NA 31
 1,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.