Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q1514_4: Økt konfliktnivå i arbeidslivet Har regjeringen bidratt til:

Verdier Kategorier N
1 Ja 1029
 33,8%
2 Nei 888
 29,2%
3 Vet ikke 1100
 36,2%
4 NA 25
 0,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.