Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_4: Er alderspensjonist I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 1936
 63,6%
2 Ganske usannsynlig 251
 8,3%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 139
 4,6%
4 Ganske sannsynlig 141
 4,6%
5 Svært sannsynlig 288
 9,5%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 269
 8,8%
7 NA 18
 0,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.