Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q51b: Er din arbeidsplass tilsluttet avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)?

Verdier Kategorier N
1 Ja 2065
 67,9%
2 Nei 438
 14,4%
3 Vet ikke 526
 17,3%
4 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.