Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_8: Er i en bedre betalt jobb I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 593
 19,5%
2 Ganske usannsynlig 581
 19,1%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 1025
 33,7%
4 Ganske sannsynlig 467
 15,4%
5 Svært sannsynlig 155
 5,1%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 209
 6,9%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.