Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_1: Er i samme jobb I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 475
 15,6%
2 Ganske usannsynlig 392
 12,9%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 478
 15,7%
4 Ganske sannsynlig 894
 29,4%
5 Svært sannsynlig 652
 21,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 142
 4,7%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.