Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_2: Er i samme yrke/bransje I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 237
 7,8%
2 Ganske usannsynlig 157
 5,2%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 333
 10,9%
4 Ganske sannsynlig 960
 31,6%
5 Svært sannsynlig 1106
 36,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 124
 4,1%
7 NA 125
 4,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.