Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_5: Er uførepensjonist I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 2018
 66,3%
2 Ganske usannsynlig 439
 14,4%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 176
 5,8%
4 Ganske sannsynlig 55
 1,8%
5 Svært sannsynlig 29
 1,0%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 311
 10,2%
7 NA 14
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.