Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_3: Er under utdanning I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 980
 32,2%
2 Ganske usannsynlig 977
 32,1%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 623
 20,5%
4 Ganske sannsynlig 171
 5,6%
5 Svært sannsynlig 50
 1,6%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 225
 7,4%
7 NA 16
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.