Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q55_7: Er utenfor arbeidslivet av andre grunner I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år:

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 1613
 53,0%
2 Ganske usannsynlig 720
 23,7%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 271
 8,9%
4 Ganske sannsynlig 46
 1,5%
5 Svært sannsynlig 27
 0,9%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 353
 11,6%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.