Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q511: Har du i løpet av de siste fem årene vært sykmeldt lenger enn to måneder sammenhengende?

Verdier Kategorier N
1 Ja, helt sykmeldt 462
 15,2%
2 Ja, delvis sykmeldt (gradert sykemelding) 239
 7,9%
3 Nei 2329
 76,6%
4 Vet ikke 3
 0,1%
5 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.