Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q59: Har du noen gang opplevd å være arbeidsledig?

Verdier Kategorier N
1 Ja 1141
 37,5%
2 Nei 1885
 62,0%
3 NA 16
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.