Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q60: Hvor lenge var du arbeidsledig? Antall måneder

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1117
Manglende tilfeller 1925
Minimum 0.0
Maksimum 9999.0
Gjennomsnitt 18.644
Standardavvik 301.805
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.