Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q581: Hvor vanskelig eller lett mener du det ville være for deg å finne en jobb som er minst like god som den du har nå?

Verdier Kategorier N
1 Svært vanskelig 518
 17,0%
2 Nokså vanskelig 949
 31,2%
3 Verken lett eller vanskelig 754
 24,8%
4 Nokså lett 478
 15,7%
5 Svært lett 130
 4,3%
6 Vet ikke / ikke svar 201
 6,6%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.