Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q561: I hvilken grad er det sannsynlig at din helsetilstand vil føre til at du må redusere din arbeidsinnsats i løpet av de nærmeste 5 år?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 1150
 37,8%
2 Ganske usannsynlig 777
 25,5%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 573
 18,8%
4 Ganske sannsynlig 204
 6,7%
5 Svært sannsynlig 105
 3,5%
6 Vet ikke / ikke svar 221
 7,3%
7 NA 12
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.