Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q61: Opplever du at du står i fare for å få en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon på grunn av omstillinger eller nedskjæringer?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 824
 27,1%
2 Ganske usannsynlig 886
 29,1%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 715
 23,5%
4 Ganske sannsynlig 333
 10,9%
5 Svært sannsynlig 121
 4,0%
6 Vet ikke / ikke svar 153
 5,0%
7 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.